O firmě

KOMMA MaR je malá firma, která se specializuje na ochranu před bleskem a přepětím
a řeší jej jako komplexní zadání v návaznosti na použité konstrukční prvky a v koordinaci na ostatní profese (montér hromosvodu jde na stavbu až poslední, a proto se jí musí přizpůsobit).

Přirozeně, že je mnohem výhodnější řešit otázky ochrany již při samotném projektování stavby, zvláště u průmyslových staveb. Proto nabízíme spolupráci již od této fáze projektu.

Portfolio našich odborných řešení není omezeno účelem a rozsahem stavby. Oblastí působnosti je celá ČR.

Mezi naše realizace patří:

– rodinné a bytové domy (novostavby i rekonstrukce, např. historických budov)
– občanské zástavby (např. školy, knihovny, obchodní centra, patrové garáže, hotely, penziony aj.)
– průmyslové stavby (např. administrativní budovy, výrobní provozy, skladové haly, a to včetně prostředí s nebezpečím výbuchu)
– speciální projekty (např. rozhledny, solární elektrárny, velkočističky odpadních vod aj.)