Články a videa

Speciální hromosvod na hotelu GRANDEZZA v Brně

Článek a video pojednávající o náročné realizaci hromosvodu na památkově chráněném objektu v centru Brna. Přečtěte si celý článek…

Wolfgang Marks na Clusteru v Brně

Článek a video volně pojednávající o hromosvodech. Přečtěte si celý článek…

ABC o blesku

Článek pojednávající o nebezpečí způsobené úderem blesku, o účincích blesku na živé bytosti, o chování při bouřce a o ochraně objektů před bleskem. Přečtěte si celý článek…

Blesk – nebeské kladivo

Článek pojednávající o typech bouřky, o blescích a o historickém vývoji ochrany před úderem blesku. Přečtěte si celý článek…